Smiley face

Oсновни принципи на Монтесори терапия

 

 • Позволете на детето да изразява себе си ,насърчавайте неговия избор. Детето има нужда от свобода на своите действия,но задължително трябва да се определят ясни граници.

Правилата трябва да са неизменна част от живота на детето.Те не трябва да бъдат много,трябва да са ясни и трябва да се спазват.Децата трябва да се научат да поемат отговорност за постъпките си.Затова е изключително важно родителите да дават добър пример със своето поведение.Децата подражават на възрастните.

 • Още от най-ранна детска възраст на детето трябва да се даде възможност да бъде самостоятелно.Нещата които може да направи само не трябва да му се предоставят на готово.
 • Играчките с които играе детето трябва да са подбрани по правилен начин.Те трябва максимално да се доближават до реалния живот. Играчките трябва да се поставят на такива места от които детето лесно може да си ги вземе самичко,когато пожелае.
 • Лесно могат да се измислят увлекателни игри използвайки подръчни материали.Децата обичат да пресипват вода, да пресяват брашно, да пълнят шише със бобови зърна,да закачат на връв различни картинки със щипки,отвиват и завиват капачки,нанизване на мъниста.Нужно е само да използвате вашата фантазия и да откриете какво най-много обича да прави вашето дете.Колкото повече вашето дете използва ръцете си,толкова по лесно ще овладее писането,защото усъвършенства координацията между очите и ръцете си.
 • Когато вашето дете се е съсредоточило върху дадена задача,оставете го да я довърши докрай,така се тренира неговата концентрация.След приключване на заниманието пособията трябва да се оставят по местата им.
 • Желанията на детето трябва да се дискутират и да се вземат под внимание.То трябва да знае ,че неговото мнение е ценно за вас.
 • В зависимост от възрастта детето се учи,че има отговорности във семейството,както и в живота които то трябва да спазва постоянно и без компромиси.
  Никога не обиждайте детето и не му преписвайте качества,които не искате то да проявява.Развивайте, насърчавайте и изтъквайте добрите страни на детето си.
 • Когато детето иска да прави самичко нещата,то трябва да бъде оставено независимо колко време ще му отнеме.В началото децата няма да се справят,както бихме искали,но трябва да им се даде възможност да бъдат самостоятелни.Помагаме само когато е нужно.Моментът,когато детето иска да стане самостоятелно не трябва да се пропуска,защото в бъдеще изградените навици трудно се променят.На детето трябва да се даде възможност да се учи от своите грешки.
 • Детето трябва да се включва в ежедневните дейности.Дайте му възможност да помага в кухнята в подреждането,в почистването в прането,в поливането на цветята,в грижата за домашните любимци.Родителите трябва да бъдат търпеливи и да насърчават детето,а не постоянно да критикуват и да поправят постоянно направеното от него.Детето трябва да бъде щастливо от това че помага и е полезно.
 • Докато детето е още малко трябва постоянно да се използва всеки един момент за да му се показва как се прави всяко едно нещо дори и то да изглежда много лесно за правене.То възприема повече с примери,отколкото с обяснения.
 • Забележките трябва да се сведат до минимум.Колкото повече забрани има толкова по-трудно става на децата да ги спазват.Детето трябва свободно да изучава своя дом,затова местата трябва да са обезопасени.
 • Не сравнявайте детето с другите.Всяко дете се развива по свой собствен начин.
 • Любознателността на детето трябва да бъде стимулирана.Старайте се да отговаряте на въпросите на децата,защото техният интерес може да бъде загубен и после много по-трудно бихте възвърнали техния интерес.
 • Подкрепяйте мечтите и идеите на своите деца.
 • За да не се преуморява вашето дете децата заниманията трябва да бъдат разнообразни.
 • Не трябва да се караме когато детето по невнимание счупи или разлее нещо,грешките лесно се поправят,като то почисти само след себе си.
 • Възможно най-рано на бебето трябва да се даде възможност да се движи.Възможно повече време трябва да прекарва на земята,за да може да се опитва да се предвижва самостоятелно и свободно да изучава заобикалящата го среда.
 • Монтесори терапията се прилага най-добре в група, детето трябва да стане социална личност и да знае своето място в групата. Хубаво е да има приятелски семейства които прилагат същия подход към своите деца.