Smiley face

Ползата от физически упражнения за бебетата (Гимнастика за бебета в най-ранна възраст)

Физическите упражнения са важна част от хармоничното развитие на бебето. Те спомагат както за двигателното, така и за нервно-психичното му развитие. Доброто физическо развитие на бебето е основен показател за здравето му.

За това детето да се развива правилно физически първостепенна роля играе стимулирането на определени движения спрямо периода от двигателното му развитие. Правилното физическо развитие спомага за укрепването на детския организъм и за подобряването на функционалната дейност на основните системи и органи.

Здравото дете в условията на правилно отглеждане и възпитание преминава през определени етапи на физическо и психическо развитие. Продължителното изоставане и трудностите в двигателното развитие спрямо стандартизираните норми са повод за изострено внимание от страна на родителя.

Кърмаческият период (първата година от живота) се характеризира с бурно развитие на детето, което не се повтаря през следващите години от неговия живот. През първата година масата на детето се увеличава с 200%, дължината  на тялото с 50%, обиколката на главата с 35%. Много активно се развива мозъкът. За една година масата на мозъка се увеличава повече от 2 ½ пъти. През този период  се извършва процесът на усъвършенстване и диференциране на висшата нервна дейност- детето изработва многобройни условно рефлекторни връзки, забележимо се усилва дейността на ендокринните  жлези.

Бурният растеж, голямата активност на обмените процеси, отслабването на пасивния имунитет от първите месеци на живота поставят големи изисквания към физическото възпитание на детето.

Под влияние на физическите упражнения и закаляването се повишават съпротивителните сили на детския организъм към действието на неблагоприятните фактори на външната среда. Много е важно през този най-отговорен период  от развитието на детето, период на усилен растеж, да не възникнат нарушения в здравословното му състояние, които могат да бъдат предизвикани от много причини.

Върху развитието на кърмачето отрицателно внимание оказват честите заболявания особено от инфекциозен характер . Голямо значение за предпазване от болести и за укрепване на здравето играе правилното физическо възпитание на детето. Важно значение имат организацията на общия режим, достатъчното пребиваване на детето на чист въздух, пълноценното хранене.

Физическите упражнения са задължителна част от ежедневието на недоносените бебета, както и при бебета с: повишен или понижен мускулен тонус, трудности в развитието (забавено двигателно и психическо развитие), както и при бебетата с церебрална симптоматика- с риск от детска церебрална парализа.

Най-подходящият период за започване на гимнастика с бебето е  около три месечна възраст, когато тонусът на мускулатурата започва да се нормализира. Физиологично повишеният мускулен тонус постепенно започва да намалява и тогава е най-подходящия момент да се включат пасивните и активните упражнения. Ако след третия месец  детето продължава да бъде стегнато, или крайниците му се развиват не симетрично (наблюдава се асиметрия в тонуса и движенията на горни, или долни крайници), комплексът от физически упражнения трябва да бъде добре подбран спрямо специфичните нужди. При вяла(отпусната) мускулатура също следва да се вземе предвид потенциала на детето при подбора на най-подходящите за него упражнения.

Когато гимнастиката започне около 3-4 месец и на бебетата се създаде положително емоционално отношение те реагират с интерес към физическите упражнения. При системно прилагане физическите упражнения стават част от ежедневието на бебетата. По този начин се отстраняват отрицателните емоции и нежеланието на бебето да прави физически упражнения в по-късен етап от неговото развитие. Ако физическите упражнения предизвикват отрицателни реакции и плач се препоръчва заниманията да се прекратят и да се изчака удобен момент, когато детето е спокойно. Най-често бебетата са неспокойни, когато им се спи, или са гладни. Поради тази причина се препоръчва физическите упражнения да се правят във времето, когато детето бодърства и не изпитва глад. Не се правят упражнения непосредствено преди и след хранене. Най-добре е упражненията да се правят по едно и също време всеки ден, за да може детето да си изгради режим. Всеки път преди да се започне с пасивните и активните движения е добре мускулатурата на бебето да бъде подготвена с масаж. Масажът по естествен начин подготвя организмът на малкото бебе за физическа активност.

Според наблюдения на много изследователи дете, лишено от достатъчно двигателна активност, забележимо изостава във физическото си развитие. При такова дете се забелязва влошаване на функциите на дихателните органи и кръвообращението, нарушава се развитието на висшата нервна дейност. Намалената двигателна активност при деца много бързо довежда до нарушаване на силата, подвижността и уравновесеността на основните корови процеси- възбуждане и задържане. Детето става вяло апатично, често плачливо, неадекватно реагира на обкръжаващата го обстановка.

Прилагането на физически упражнения и масаж при кърмачето указва благоприятно влияние на целия организъм. Укрепва опорно-двигателния апарат, подобрява се функцията на мускулите, по-бързо се развива мускулната система. Движението стимулира изграждането на здрава костна система. Под влияние на физическите упражнения се подобрява обмяната на веществата. Активизира се периферното кръвообращение , което подобрява работата на сърцето. Двигателната активност увеличава виталния капацитет на билия дроб.

Гимнастиката и масажът оказват съществено влияние върху нервната система. Усъвършенства се силата, уравновесеността и подвижността на основните процеси на централната нервна система-задържането и възбуждането. Под влиянието на системните физически занимания детето става по-спокойно и по-уравновесено, сънят му се нормализира. Такова усъвършенстване на системите и функциите е много важно условие за общото развитие на  детето, повишават се съпротивителните сили на организма спрямо вредните въздействия. Пълноценната двигателната активност в най-ранния период от живота на детето стимулира неговото психомоторно и емоционално развитие.