Smiley face

За консултацията

По време на онлайн консултацията се преценяват възможностите на детето, дават се насоки за неговото двигателно развитие и се отговаря на въпроси, които интересуват родителя. Набелязват се ключови моменти от двигателното развитие, върху които родителите трябва да работят вкъщи. Набелязва се главна цел и начините по които може да се постигне. Обсъждат се възможности за продължаване на работата от разстояние в следващи срещи. Може предварително да се уточнят темите, които ще се обсъждат, както и преглед на видеа изпратени от родителя, за първоначално запознаване със състоянието на детето.

Какво ще научите от онлайн консултацията

• Къде са най-големите двигателни дефицити на вашето дете
• Кои умения могат да се развиват, за да може детето да подобри функционалните си способности
• Какви упражнения да прилагате, за да подобрите двигателното развитие на вашето дете
• Как да пригодите домашната среда според изискванията на детето

За кого е подходяща онлайн консултацията

Онлайн консултацията е подходяща за родителите на деца от 0 до 18 години, които искат да получат информация за двигателното развитие на своето дете.  Онлайн консултацията може да ви даде ценни насоки за рехабилитация и занимания с бебета, които изостават в двигателното си развитие, недоносени бебета,  деца с детска церебрална парализа, гръбначни изкривявания, спина бифида, тортиколис  и деца с ограничена физическа активност.

До кога мога да се запиша

Може да се запишете за онлайн консултация до 15 май

Кога се провеждат консултациите

Консултациите се провеждат от сряда до събота от 15:00 до 17:00 часа

Колко струва

Цената за записване на онлайн консултация е 40 лева
Комуникация с магистър кинезитерапевт
Достъп до виртуален кабинет за рехабилитация
Достъп до ресурси и видеа според състоянието на детето
Достъп до обратна връзка след приключването на онлайн консултация, свързана с преглед на видеа и отговор на въпроси свързани с напредъка на детето