Smiley face

Обучение на Карин Дом за специалисти и родители на тема “Пълноценна рехабилитация на деца с церебрална парализа и сходни двигателни затруднения“.

На 1 и 2 април 2019 година в град Пловдив обучителният екип на  Карин Дом  ще гостува на кабинет Развитие потенциала на детето. Ще се проведат индивидуални консултации с родителите на децата посещаващи кабинет Развитие потенциала на детето. Ще се обсъждат теми свързани с напредъка във физическото и емоционалното състояние на децата. Нашата главна цел ще бъде да сме максимално полезни с конкретни примери и препоръки за родителите.

Развитие потенциала на детето: 2 дневен обзор на добри практики и новости в работата с деца с двигателни затруднения

На 9 и 10 юни 2018 имам удоволствието да представя моя колега и приятел Магистър Кинезитерапевт Велизар Димитров. Той ще дойде в Пловдив, за да сподели своя 20 годишен опит в работата си с деца с двигателни затруднения.
Програма:
9.06(събота) Обзор на възможностите на всяко дете, което посещава кабинет „Развитие потенциала на детето.“ Снемане на рехабилитационен потенциал и актуализиране на кинезитерапевтичната програма за работа.
Всеки случай ще се разглежда по отделно. Ще се обсъжда възможен напредък във физическото и емоционалното състояние на децата, както и развиване на най-добрите им качества и умения.
10.06(неделя) Презентация на теми вълнуващи родителите на децата. Препоръки за работата с децата посещаващи кабинет „Развитие потенциала на детето“, както и отговори и запитвания от страна на родителите.
Ще се направи демонстрация как на практика се работи с децата. Водещ на презентацията ще бъде Магистър КТ Велизар Димитров.