Smiley face

Нервно-психично развитие от 1 до 12 месеца

1-ви месец  Фиксира с поглед за кратко подвижен или неподвижен предмет, като го проследява на малко разстояние.Трепва и се вслушва при силен звук.

2-ри месец  Прави първи опити да повдига главата, когато е поставено по корем. Усмихва се, когато му се говори.Спокойно разглежда играчки.


 3-ти месец Изправя глава поставено по корем. Реагира оживено при говорене. Гука, когато му се говори. Има опора на краката
 4-ти месец  Рита,протяга ръце, издава звуци.Обръща се от гръб по корем. Посяга и хваща висящи играчки.
5-ти месец  Познава близки хора, различава тона при говор. Гука, когато е спокойно и само. Взема подадена играчка. Дълго задържа играчка в ръка. Опира се на длани, легнало по корем. Стои изправено устойчиво, като се придържа.
6-ти месец  Седи седнало с подкрепа. Ако детето не може да седи самостоятелно, не се препоръчва да се задържа в седнало положение.Произнася случайно „ма“, „да“ и др. Само взема играчка и се заиграва. Обръща се от корем по гръб. Опитва се да пълзи по корем. Активно поема храна от лъжичка, пие от чаша.
7-ми месец  Произнася продължителни звукосъчетания. Някой деца започват да пълзят добре по корем. Размахва дрънкалка, чука един предмет в друг. Стои самостоятелно седнало, като леко се придържа от възрастен. Стои изправено, като се държи за упора.
8-ми месец  Повтаря по подражание звукосъчетания. Търси с поглед предмет, за който го питат. Изпълнява прости движения с показване „боц“. Настойчиво се добира до играчка. Стои седнало без опора.  Само сяда и ляга. Изправя се като се държи за опора. Пристъпва встрани, като се придържа. Яде коричка хляб, като я държи.
9-ти месец  Играе на криеница-реагира съответно емоционални. Изпълнява по-сложни движения „довиждане“, „ела“. Различно играе с различни играчки.Лази на четири крака. Ходи около неподвижна упора. Ходи водено за две ръце.
10-ти месец  Разбира имената на познати имена. Изпълнява прости поръчки с посочване. Произнася думи по подражание. Извършва действия с предмет:отваря кутия.Стои изправено стабилно с подкрепата на опора.  Ходи при подвижна опора.
11-ти месец  Изпълнява поръчка при словесни указания. Стои самостоятелно без опора. Ходи при малка опора.
12-ти месец Произнася първи осмислени думи.Пристъпва самостоятелно.Самостоятелно пие от чаша. Радва се при изпълнение на задача.