Този октомври Кабинет за рехабилитация на деца „Развитие потенциала на детето“ организира 5 дневно обучение за родители. Целта на Академията е родителите да се научат как сами да структурират, насърчават и стимулират двигателната активност на детето си.
Как обучението ще ви помогне да развиете потенциала на вашето дете
  • Прави се оценка от Магистър Кинезитерапевт Христо Спасов на възможностите на детето и се дава прогноза за неговото бъдещо развитие. Коментират се и се поставят краткосрочни и дългосрочни цели заедно с родителя.
  • Изгражда се индивидуална рехабилитационна програма за стимулиране на двигателните умения, по която терапевтът работи заедно с родителя. Целта е накрая на обучението родителят да се научи да изпълнява заложената програма самостоятелно.
  • Дават се насоки за справяне с проблемите свързани с ограничените способности на детето да участва пълноценно в ежедневието поради увреждане на двигателната, сензорната, сетивната и когнитивната функция.
  • Дават се препоръки на родителя как да адаптира по най-подходящия начин средата, в която детето прекарва по-голямата част от деня.
  • През целия цикъл на обучението се дават насоки и указания за качественото изпълнение на упражненията заложени в програмата.
*Можете да запазите вашето място на телефон: 089 84 36 812
*Цената за записване в академията за родители е 500 лева