За консултацията

По време на онлайн консултацията се преценяват възможностите на детето, дават се насоки за неговото двигателно развитие и се отговаря на въпроси, които интересуват родителя. Набелязват се ключови моменти от двигателното развитие, върху които родителите трябва да работят вкъщи. Набелязва се главна цел и начините по които може да се постигне. Обсъждат се възможности за продължаване на работата от разстояние в следващи срещи. Може предварително да се уточнят темите, които ще се обсъждат, както и преглед на видеа изпратени от родителя, за първоначално запознаване със състоянието на детето.

Какво ще научите от онлайн консултацията

• Къде са най-големите двигателни дефицити на вашето дете
• Кои умения могат да се развиват, за да може детето да подобри функционалните си способности
• Какви упражнения да прилагате, за да подобрите двигателното развитие на вашето дете
• Как да пригодите домашната среда според изискванията на детето

За кого е подходяща онлайн консултацията

Онлайн консултацията е подходяща за родителите на деца от 0 до 18 години, които искат да получат информация за двигателното развитие на своето дете. Онлайн консултацията може да ви даде ценни насоки за рехабилитация и занимания с бебета, които изостават в двигателното си развитие, недоносени бебета, деца с детска церебрална парализа, гръбначни изкривявания, спина бифида, тортиколис и деца с ограничена физическа активност.

Кога мога да се запиша

Може да се запишете за онлайн консултация през месец октомври и ноември 2022 година

Кога се провеждат консултациите

Консултациите се провеждат понеделник от 18:00 до 20:00 часа

Колко струва

Цената за записване на онлайн консултация е 60 лева
Комуникация с магистър кинезитерапевт
Достъп до виртуален кабинет за рехабилитация
Достъп до ресурси и видеа според състоянието на детето
Достъп до обратна връзка след приключването на онлайн консултация, свързана с преглед на видеа и отговор на въпроси свързани с напредъка на детето