Специализирана рехабилитация за деца – 50 мин.

Еднократно посещение — 55 лв.
Пакет от 5 посещения (за 1 месец) — 260 лв.
Пакет от 10 посещения (за 2 месеца) — 500 лв.

Бобат терапия с магистър КТ Христо Спасов – 50 мин.

Преглед — 70 лв.
Пакет от 5 посещения (за 1 месец) — 325 лв.
Пакет от 10 посещения (за 2 месеца) — 630 лв.

Специализирана рехабилитация за бебета – 40 мин.

Еднократно посещение — 50 лв.
Пакет от 5 посещения (за 1 месец) — 235 лв.
Пакет от 10 посещения (за 2 месеца) — 450 лв.

Домашна рехабилитация за деца

Еднократно посещение в рамките на Пловдив — 55 лв.
Пакет от 10 процедури в рамките на Пловдив — 500 лв.
Еднократно посещение до 10 км. извън града — 65 лв.
Пакет от 10 процедури до 10 км. извън града — 600 лв.Моля да ни уведомите за отмяна на преглед в рамките на 24 часа. При отмяна в последния момент без основателна причина се заплаща пълната такса.